mgr Katarzyna Ciepła-Nowak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agencja Artystyczna Bonsai z siedzibą w Poznaniu os. Pod Lipami 10/38 na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie odpowiedzialna była za zorganizowanie pikniku profilaktycznego pt. „W sporcie dużo mocy bez przemocy” organizowanego w ramach projektu „Aktywnie bez przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie”, który odbył się w dniu 13.10.2019r. w Ośrodku Wypoczynkowym Wratislavia w Radzyniu. Wydarzenie organizowane było dla 160 osób. Wartość zamówienia wynosiła 22.000,00 zł brutto. Uczestnikami były dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie. Agencja odpowiedzialna była za przygotowanie i przeprowadzenie całego wydarzenia m.in. zabaw animacyjnych i integracyjnych, konkursów sportowych z nagrodami. Ponadto Wykonawca zapewnił pokaz sztuki walki, dmuchańce, malowanie buziek, fotobudkę. W trakcie wydarzenia odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „Trudne wybory nastolatków”.

Całość realizacji zadania została wykonana w prawidłowy sposób, zgodnie z umową. Uczestnicy wydarzenia byli bardzo zadowoleni ze zorganizowanych atrakcji oraz formy i sposobu przeprowadzenia animacji. Agencja zadbała także o stronę techniczną całego wydarzenia zapewniając nagłośnienie oraz catering dla uczestników wydarzenia.

Pracownicy Agencji Bonsai wykazali się zaangażowaniem i rzetelnością podczas realizacji wydarzenia.