mgr Katarzyna Ciepła-Nowak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agencja Artystyczna Bonsai z siedzibą w Poznaniu os. Pod Lipami 10/83 na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie odpowiedzialna była za zorganizowanie wydarzenia pn. „Rodzinny wieczór wigilijny”, w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odbył się w dniu 19.12.2019r. w Zamku Królewskim we Wschowie. Wydarzenie zorganizowane było dla 123 osób. Wartość zamówienia wynosiła 24.927,45 zł brutto. Uczestnikami  były rodziny zastępcze oraz ich otoczenie. Agencja odpowiedzialna była za przygotowanie i przeprowadzenie całego wydarzenia m.in. zabaw animacyjnych i integracyjnych, konkursów związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia dla uczestników wydarzenia, kolędowego karaoke, świątecznych kącików (ozdób świątecznych, stroików, zdobienia pierników), fotobudka. W trakcie wydarzenia odbyło się również przedstawienie jasełkowe.

Całość realizacji zadania została wykonana w prawidłowy sposób. Uczestnicy wydarzenia byli bardzo zadowoleni z zorganizowanych atrakcji oraz formy i sposobu przeprowadzenia animacji. Agencja zadbała także o stronę techniczną wydarzenia zapewniając nagłośnienie oraz wigilijny poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.

Pracownicy Agencji Bonsai wykazali się zaangażowaniem i rzetelnością podczas realizacji wydarzenia.