Natalia Tarachowicz – Dyrektor Projektu, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Agencja Artystyczna Art Bonsai czynnie włączyła się w program artystyczno-rozrywkowy podczas Targów Happy Baby 2016 [...] przygotowując i wystawiając na Scenie Głównej dwa przedstawienia muzyczne dla dzieci. Przedstawienia te spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności i bardzo ciepłym przyjęciem zarówno przez dzieci jak i ich rodziców. Działania podjęte przez animatorów były bardzo kreatywne i widowiskowe, czynnie angażujące dzieci do wykonywania prac plastycznych, działań muzycznych (wspólne wykonywanie instrumentów oraz gra w orkiestrze recyclingowej) oraz zabaw rozwijających sprawność ruchową i spostrzegawczość. Wykonawcy przedstawień oraz animatorzy wykazali się dużym zaangażowaniem, świetnym kontaktem z dziećmi i wysokim poziomem artystycznym realizowanych wydarzeń. Polecamy tę grupę kreatywnych osób do współpracy przy wydarzeniach skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin.