Z przyjemnością informujemy, że w najbliższym roku szkolnym wystawiać będziemy przedstawienia w formie cyklicznej. Będzie to 5 koncertów w ciągu roku szkolnego, wystawianych średnio co dwa miesiące.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą koncertów edukacyjnych na żywo.

Bez tytułu

GDZIE MIESZKA MUZYKA?

Odkrywaj razem z nami niezwykłe miejsca, w których muzyka spotyka się z dźwiękami dnia codziennego. Muzyczne podróże będą zapoznawaniem z nowymi instrumentami, przeżywaniem niezwykłych przygód i wspólnym szukaniem dźwięków tam, gdzie pozornie ich nie ma. W przedstawieniach zaprezentowane zostaną instrumenty z wielu rodzin oraz różnorodne style muzyczne. Przede wszystkim szczególny nacisk położony będzie na interaktywną formę, włączanie dzieci do wspólnego śpiewania i rozwiązywania dźwiękowych zagadek.

Co i dla kogo?

Przedstawiamy ofertę koncertów edukacyjnych dostępnych w roku szkolnym 2022/23.

Co oferujemy?

Oferujemy 5 koncertów edukacyjnych, które w swojej tematyce zawiera konkretne miejsce, w którym poszukiwać można muzyki. Będą to takie miejsca jak np. strażacka remiza, leśne zakątki czy warsztat lutnika.

Dla kogo gramy?

Dla dzieci – czyli grup w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3). W zależności od warunków panujących na sali na publiczności zasiada maksymalnie 80 dzieci.

W sytuacji pandemicznej możemy występować dla każdej klasy/grupy osobno dając od 1-5 koncertów dziennie w tej samej placówce.

Kiedy i gdzie?

Koncerty odbywają się na terenie przedszkoli i szkół. Artyści przyjeżdżają do placówki na wcześniej umówiony termin. Każde spotkanie trwa 30 minut. Wszystko, czego potrzebujemy to minimalna przestrzeń o wymiarach około 2×2 metry. Instrumenty, dekoracje, sprzęt oraz wszelkie rekwizyty przywozimy ze sobą.

Czego uczymy?

Poprzez koncerty edukacyjne w prosty i atrakcyjny sposób przybliżamy dzieciom elementarne zagadnienia dotyczące muzyki i ukazujemy, jak ważną rolę pełni ona w życiu człowieka. Nawiązujemy do treści podstawy programowej poruszając tematy: kultury Polski, ekologii i przyrody czy relacji rodzinnych i społecznych. Spoiwem łączącym te wszystkie tematy jest muzyka grana na żywo. Podczas koncertów z powodzeniem wykorzystujemy nowoczesne technologie, jednak podstawową cechą ich cechą jest prostota przekazu.

Tematy koncertów:

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące koncerty:

tematy koncertów

-CENNIK KONCERTÓW-

Koncerty przeznaczone są dla grupy maksymalnie 80 dzieci. W przypadku przekroczenia tej liczby, należy zamówić kolejny cykl koncertów.
Cennik obowiązuje na terenie Wielkopolski w godzinach od 8:00 do 15:00.

cennik

Idea

Idea

Czynimy wszystko, aby nasze koncerty były także pomocą dydaktyczną dla nauczycieli wychowania przedszkolengo i wczesnoszkolnego w zakresie edukacji muzycznej. Poruszamy także kwestie dotyczące patriotyzmu, tradycji kulturowych, odrębności regionalnych.

Wykonujemy najbardziej znaczące dzieła tzw. muzyki klasycznej. Tworzymy też własne autorskie piosenki nawiązujące do tematu koncertu a także aranżujemy znane utwory i przeboje muzyki popularnej..

Jakie są nasze koncerty?